Saturs turpinās pēc reklāmas

VMD vajag gandrīz 12 miljonu eiro papildu finansējumu meža ugunsdzēsībai turpmākajos trīs gados

Valsts meža dienestā (VMD) meža ugunsdrošības uzraudzības un ugunsdzēsības funkcijas nodrošināšanai nākamgad nepieciešams papildu 3,581 miljonu eiro, aiznākamgad – 3,93 miljonu eiro, bet 2023.gadā – 4,48 miljonu eiro finansējums, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) informatīvais ziņojums par situāciju VMD ugunsdzēsības jomā, ko nākamnedēļ skatīs valdība.

2020. gada 12. jūlijā 20:37

Meža ugunsdzēsības nodrošināšanai finansējums nepieciešams meža ugunsdzēsības staciju rekonstrukcijai un garāžu kapitālajiem remontiem, specializētā uguns apsardzības transporta iegādei, kravas apvidus un cita autotransporta nomaiņai, kam beidzies lietderīgās kalpošanas laiks, un kvadriciklu iegādei, lai operatīvi piekļūtu meža ugunsgrēka vietā atbalsta sniegšanai ugunsdzēsējiem.

Saturs turpinās pēc reklāmas

Papildu finansējums VMD nepieciešams, lai apstākļos, kad VMD darbinieku noslodze palielinās –  pieaug meža platības un klimatisko apstākļu pārmaiņu dēļ ugunsbīstamo sezonu  jāpagarina un ugunsgrēka vietas uzraudzība privātajos mežos ir jāuzņemas VMD, atlīdzība par darbu un sociālās garantijas meža ugunsdzēsējiem būtu samērojamas ar līdzīga darba darītājiem VUGD. Prioritāri finansējums ir svarīgs darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildei un tehniskajam nodrošinājumam sezonas darbiniekiem.

Informatīvajā ziņojumā atgādināts, ka 2019.gadā ZM veica iekšējo auditu par tās padotības iestāžu pamatdarbības funkciju nodrošinājumu, tostarp vērtējot arī VMD funkciju – meža ugunsapsardzību. Meža ugunsdrošības uzraudzības un ugunsdzēsības funkcijas nodrošināšanai trūkst finansējuma, tāpēc ZM, iesniedzot Finanšu ministrijai (FM) pieteikumus prioritārajiem pasākumiem 2020.-2022.gadam, iekļāva sarakstā šo VMD prioritāro pasākumu.

Informatīvajā ziņojumā teikts, ka pastāvīga problēma, ar kuru VMD ir jāsaskaras katru gadu pirms sezonas, ir sezonas darbinieku piesaistīšana. Ar katru gadu arvien sarežģītāk ir atrast un motivēt sezonā nodarbinātos. Mazā atalgojuma un specifisko darba apstākļu dēļ cilvēki nevēlas uzņemties darbu, kas saistīts ar risku viņu drošībai un veselībai.

Ziņojumā arī vērsta uzmanību, ka pēc VMD 2019.gadā aktualizētajiem aprēķiniem, ir nepieciešami 648 sezonas darbinieki, lai nodrošinātu meža ugunsdzēsības funkcijas izpildi. No nepieciešamajiem 648 sezonas darbiniekiem sezonā tiek pieņemti vidēji 320-380 nodarbinātie uz dažādām slodzēm. Ugunsdzēsēju komandas nedarbojas ar nepieciešamo cilvēku skaitu, tā radot draudus gan nodarbināto veselībai un dzīvībai, sabiedrības drošībai un tās ekonomiskajām interesēm.

ZM norāda, ka noteiktais cilvēku skaits nepieciešams, lai nodrošinātu cilvēku aizvietojamību un darba aizsardzības prasību regulējošos normatīvajos aktos noteiktā kritērija ievērošanu attiecībā uz pieļaujamo maksimālo darba stundu skaitu. Strādājot ar nepietiekamu darbinieku skaitu, nopietni tiek apdraudēta meža ugunsgrēku savlaicīga atklāšana un dzēšanas uzdevuma izpilde periodos, kad palielinās meža ugunsgrēku skaits. Nodarbinātie tiek pakļauti pārslodzei un ir apdraudēta gan to dzīvība, gan veselība.

ZM arī vērš uzmanību, ka meža ugunsdzēsība aktualizējas arī, ņemot vērā vispārējo globālo sasilšanu, kuras rezultātā gadi ar augstu degamību varētu atkārtoties arvien biežāk. Finansējums nepieciešams uguns apsardzības sezonā vajadzīgo nodarbināto nokomplektēšanai, tā samazinot un novēršot meža ugunsgrēku draudus sabiedrībai un nodrošinot sezonas nodarbinātajiem konkurētspējīgu darba samaksu. Par papildu finansējumu VMD varētu algot vēl 313 sezonā nodarbinātos, palielināt algas 335 nodarbinātajiem un pagarināt meža ugunsbīstamo sezonu atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, algojot darbiniekus sešus mēnešus.

Tāpat finansējums vajadzīgs arī tehnikas iegādei. Lielākā daļa ūdens autocisternu ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, to remonts ir ekonomiski neizdevīgs un tās nepieciešams nomainīt. Lai gan finansējums vienai autocisternai ik gadu vidēja termiņa budžeta ietvarā ir paredzēts VMD bāzes finansējumā, taču tāds atjaunošanas temps – katru gadu pa vienai autocisternai – ir pārāk lēns. VMD būtu jāiegādās vēl sešas modernas autocisternas. Arī daļa ugunsdzēsībā izmantojamo ēku ir nolietojušās un nedrošas.

Arī VMD rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums purvu un pārmitru teritoriju ugunsgrēku operatīvai atklāšanai un dzēšanai nav pietiekams, jo trūkst tehnikas, kas spēj pārvietoties bezceļa apstākļos. Lai varētu efektīvi nodrošināt meža ugunsgrēku vietas atklāšanu, apsekošanu, ūdens līniju izvilkšanu, ēdiena un dzeramā ūdens piegādi ugunsdzēsējiem vietās, kur ar citu tehniku nav iespējams piekļūt, jāiegādājas astoņi kvadricikli – pa vienam katrā virsmežniecībā.

Informatīvajā ziņojumā arī teikts, ka, risinot problēmas meža ugunsdzēsībā, līdzekļi tiks izlietoti darbinieku atlīdzībai, materiāltehniskās bāzes atjaunošanai un uzturēšanai. VMD varēs pilnībā izpildīt funkciju, kas stiprinās valsts iekšējo drošību, nekavēs nozares ekonomisko attīstību, ļaus saglabāt bioloģisko daudzveidību un neapdraudēs vietējos iedzīvotājus.

Ziņo par kļūdu rakstā

Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.

Saturs turpinās pēc reklāmas

Saturs turpinās pēc reklāmas

Saturs turpinās pēc reklāmas

Saturs turpinās pēc reklāmas

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma aizvērsies pēc 0 sekundēm

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma aizvērsies pēc 0 sekundēm

Saturs turpinās pēc reklāmas