VID sāk piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumus līdz 2023. gada 30. jūnijam

0 Komentāru
VID sāk piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumus līdz 2023. gada 30. jūnijam
SHUTTERSTOCK

Pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas Valsts ieņēmumu dienests (VID) turpina pieņemt pieteikumus un pēc to izskatīšanas sāk pieņemt arī gala lēmumus par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu. Savus nodokļu maksājumus sadalīt termiņos vai atlikt to samaksu uz laiku līdz 2023. gada 30. jūnijam var tie nodokļu maksātāji, kuri no 2021. gada 11. oktobra nevar veikt savu saimniecisko darbību, kas ir pamatdarbības veids (pamatdarbība pilnībā aizliegta, nevis ierobežota).

Šī iespēja attiecas tikai uz tiem nodokļu maksātājiem, kuriem no 2021. gada 11. oktobra aizliegts veikt saimnieciskās darbības pamatdarbību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteikto drošības pasākumu dēļ, piemēram, pakalpojumi, kas ir saistīti ar izklaidi un atrakcijām iekštelpās. Visi šie nodokļu maksātāji var iesniegt iesniegumu un lūgt VID sadalīt vai atlikt uz laiku līdz 2023. gada 30. jūnijam tos nodokļu maksājumus pēc deklarācijām, kuru samaksas termiņš ir iestājies:

  • valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā (no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim);
  • mēnesī, kad ārkārtējā situācija beigusies (2022. gada janvārī);
  • nākamajā mēnesī pēc ārkārtējās situācijas beigām (2022. gada februārī), kā arī piešķirt termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš jau ir pagarināts saskaņā ar likumu ”Par nodokļiem un nodevām”.

Nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam var pieteikties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, aizpildot īpaši tam paredzētu veidlapu, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no nodokļu samaksas termiņa iestāšanās vai 30 dienu laikā no grozījumu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā spēkā stāšanās dienas, proti, 2021. gada 2. decembra.

Atgādinām, ka šim pašam iesniegumam jābūt pievienotam arī naudas plūsmas pārskatam. Tas nepieciešams, lai VID varētu izvērtēt nodokļu maksātāja spēju izpildīt nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma nosacījumus.

Lēmums par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiks atcelts, ja nodokļu maksātājs neievēros noteiktos samaksas termiņus, neveiks kārtējos vai pagarinātos maksājumus. Lēmumu atceļot, nesamaksātajai nodokļu pamatparāda daļai tiks aprēķināta nokavējuma nauda.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts termiņa pagarinājums, netiks aprēķināta nokavējuma nauda un informācija par nokavētajiem nodokļu maksājumiem netiek publicēta VID parādnieku datubāzē. Vienlaikus VID savā tīmekļvietnē publicēs nodokļu maksātāju, kuriem piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, sarakstu.

Nodokļa samaksas pagarinājums neattiecas uz kredītiestādēm un finanšu iestādēm. Tāpat to nevar izmantot nodokļu maksātāji, kuru finansiālais stāvoklis neliecina par pagarinājuma nepieciešamību vai neļauj izpildīt nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma nosacījumus. Atbalstu nevar saņemt tie nodokļu maksātāji, kuri neievēro kārtējo nodokļu maksājumu samaksas termiņus VID agrāk pieņemtajos lēmumos vai nav sadarbojušies ar VID.

Aicinām noskatīties VID semināra ierakstu ”Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana”, kur plašāk tiek skaidroti jautājumi par pieteikšanos nodokļu samaksas termiņa pagarināšanai.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā ”COVID-19”.

Savukārt tie nodokļu maksātāji, kuru saimniecisko darbību neskar COVID-19 dēļ noteiktie ierobežojumi, var izmantot jau līdz šim normatīvajos aktos noteiktās iespējas nodokļu samaksas termiņa atlikšanai un pagarināšanai līdz vienam gadam. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā ”Nodokļi/Noderīgi/Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi/Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

0 Komentāru